Rationalitet

Ole Peters förklarar på ett effektivt sätt tillkortakommandena associativa med expected value i sammanhanget av icke ergodiska processer. Genom att differentiera mellan genomsnitt baserade i ensemble och i tid beskriver Peters en rationalitet som överskattar det osannolika men katastrofala samt underskattar det sannolika men triviala. Den yttersta rationaliteten tar således inte huvudsakligen hänsyn till ett fenomens sannolikhet att inträffa utan premierar konsekvenserna av nämnda fenomen. I händelsen att det första är omöjligt att kvantifiera men högre än noll, och det senare saknar en absorberande barriär samt är synonymt med en risk för ruin anammas försiktighetsprincipen.

Probability weighting and Ergodicity Economics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: